ใครอยากจัดสวนเป็นหรือมีอาชีพที่ทำเงินในยุคโควิท!! มีทั้งหลักสูตรปกติ และออนไลน์พร้อมตำราเรียน
สอนโดยอาจารย์สรา ฉายานักจัดสวนร้อยล้านจากรายการเช้าดูวู้ดดี้และวู้ดดี้เกิดมาคุย